Lid worden?

Ik geef als lid van OLTC Hartog toestemming voor publicatie van fotomateriaal en teksten, waarin mijn naam of andere persoonsgegevens voorkomen, op de website van OLTC Hartog en in het clubblad van de vereniging; Ik geef toestemming om informatie van OLTC Hartog via mijn emailadres, sociale media en/of via het privéadres te ontvangen. Ik geef toestemming, dat mijn gegevens op de ledenlijst uitsluitend gebruikt en verspreid mogen worden voor onderlinge communicatie ter realisering van de doelstellingen van O.L.T.C Hartog. Ik heb het Privacy Beleid en Reglement van OLTC Hartog gelezen en ga daarmee akkoord.
Hierbij machtig ik OLTC Hartog om jaarlijks tot wederopzegging het verschuldigde contributiebedrag van mijn bankrekening af te schijven
Ik geef als lid van OLTC Hartog toestemming voor publicatie van fotomateriaal en teksten, waarin mijn naam of andere persoonsgegevens voorkomen, op de website van OLTC Hartog en in het clubblad van de vereniging; Ik geef toestemming om informatie van OLTC Hartog via mijn emailadres, sociale media en/of via het privéadres te ontvangen. Ik geef toestemming, dat mijn gegevens op de ledenlijst uitsluitend gebruikt en verspreid mogen worden voor onderlinge communicatie ter realisering van de doelstellingen van O.L.T.C Hartog. Ik heb het Privacy Beleid en Reglement van OLTC Hartog gelezen en ga daarmee akkoord.
Hierbij machtig ik OLTC Hartog om jaarlijks tot wederopzegging het verschuldigde contributiebedrag van mijn bankrekening af te schijven