Tijdelijk lidmaatschap 
Het is het hele jaar door mogelijk om bij O.L.T.C. Hartog een tijdelijk lidmaatschap aan te gaan. Dit is bedoeld voor mensen die kennis willen maken met onze vereniging en overwegen om lid te worden. Een tijdelijk lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Het gaat dan om een periode van 3 maanden. Tijdelijke leden hebben dezelfde speelrechten als “gewone” leden.
Een tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden kost € 45,- Daar komt € 25,- borg bij voor de sleutel van het park en het clubhuis. Bij beëindiging van het tijdelijk lidmaatschap wordt de sleutel ingeleverd en wordt de borg teruggestort.
Opgeven voor een tijdelijk lidmaatschap kan bij Dick Hubertus: dickhubertus@ziggo.nlTelefoon: 0412 – 648 036

Inschrijfformulier (“gewoon lid”) 

Ik geef als lid van OLTC Hartog toestemming voor publicatie van fotomateriaal en teksten, waarin mijn naam of andere persoonsgegevens voorkomen, op de website van OLTC Hartog en in het clubblad van de vereniging; Ik geef toestemming om informatie van OLTC Hartog via mijn emailadres, sociale media en/of via het privéadres te ontvangen. Ik geef toestemming, dat mijn gegevens op de ledenlijst uitsluitend gebruikt en verspreid mogen worden voor onderlinge communicatie ter realisering van de doelstellingen van O.L.T.C Hartog. Ik heb het Privacy Beleid en Reglement van OLTC Hartog gelezen en ga daarmee akkoord.
Hierbij machtig ik OLTC Hartog om jaarlijks tot wederopzegging het verschuldigde contributiebedrag van mijn bankrekening af te schijven